bouwconstructie

Administratie & Politiek

bouwconstructie

bouwconstructie

Constructietechniek is de tak van civiele techniek die zich bezighoudt met de planning en constructie van gebouwen, waarvan de meeste zich boven het maaiveld bevinden. Het bouwtechnisch bureau van het gemeentebestuur van Konz is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke eigendommen, de planning en uitvoering van bouwprojecten en werkt nauw samen met uitvoerende bouwbedrijven, architecten en studiebureaus.

De Konzer Building Department is ook verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening - een set van instrumenten voor het ontwerpen van landgebruik in de bijbehorende gemeenschap. Het heeft dan ook de taak het (structureel) grondgebruik in een gemeente voor te bereiden en te beheren. Het vindt zijn wettelijke basis in het Bouwbesluit. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee plannen:

  • het voorbereidend bestemmingsplan (bestemmingsplan) en
  • het bindend bestemmingsplan (inrichtingsplan).

Diensten

    Geen onderwerpen/diensten gevonden.