School, opleiding & werk

in Konz en de regio Trier

studieboek uitlenen

studieboek uitlenen

Sinds het begin van schooljaar 2010/11 is het systeem van gratis leermiddelen in de vorm van leermateriaalvouchers in Rijnland-Palts geleidelijk vervangen door het systeem van het uitlenen van schoolboeken. Met het begin van schooljaar 2012/13 is het systeem voor het uitlenen van studieboeken ook uitgebreid naar basisscholen.

Bij het lenen van studieboeken moet onderscheid worden gemaakt tussen:

  • Gratis lenen (vrijheid van leermiddelen)
    gekoppeld aan inkomensgrenzen. Dit vervangt de uitgifte van vouchers voor leermiddelen.
  • betaald lenen (lenen tegen betaling),
    die niet gebonden is aan inkomensgrenzen, dwz alle ouders kunnen meedoen.

Uitgebreide informatie over het uitlenen van studieboeken vindt u onder de volgende link: www.lmf-online.rlp.de

SEPA DIRECTE DEBIT MANDAAT SCHOLEN (ZORGBIJDRAGEN/MAALTIJDGELD)

Het formulier voor het afgeven van de SEPA-incassomachtiging kunt u hier downloaden: