School, opleiding & werk

in Konz en de regio Trier

Don Boscoschool - Wiltingen

Don Bosco - School Wiltingen

De Don Boscoschool - met de nadruk op leren en taal - is een school voor speciaal onderwijs die wordt gesponsord door de wijk Trier-Saarburg.

De Don Boscoschool heeft tot taak het opleiden en onderwijzen van leerlingen die door de schoolautoriteiten zijn aangemerkt als personen met speciale onderwijsbehoeften en die niet naar een andere school van een ander type school gaan.

De leerlingen van de leerondersteunende prioriteit worden naar het speciaal schoolcertificaat geleid. Het doel is om de leerlingen zo veel mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving en een zelfstandig leven te leiden. De lessen zijn gebaseerd op speciale pedagogische principes en houden rekening met de individuele leersituatie van de leerlingen om hen in staat te stellen

  • ter voorbereiding op een beroepsactiviteit en/of
  • beroepsopleiding te starten.

De voorrangstaal is gebaseerd op het principe van een zo vroeg mogelijke ondersteuning en heeft de overgang naar het reguliere onderwijs en daarmee het succesvol afronden van de basisschool als doel.