gemeente Wawern

Verbandsgemeinde Konz

Wawern

Wawern

Wawern ligt iets apart van de Saar in een breed dal dat in westelijke richting naar het Nitteler Wald uitkomt. De plaats wordt gekenmerkt door wijnbouw.

Op een van de mooiste uitzichtpunten staat een stenen sculptuur, een grote kop die uitkijkt over de vallei en een populaire bestemming is voor excursies langs de Wawerner Rundfels. De Wawerner Grillhütte is ook vlakbij.

De betekenis van de naam Wawern is onzeker, maar zou afkomstig zijn van de Treverische Waberla, d.w.z. wuivende moerasweide, zoals die vandaag de dag nog steeds bestaat in de Wawerner Bruch. Dit wetland ligt ten zuiden van de stad en is nu een beschermd gebied.

Wawern is sinds de middeleeuwen eigendom van het Domkapittel van Trier, de Johanniter en de abdij van Trier St. Maximin. In de vroegmoderne tijd behoorde de stad tot het kiesbureau van Saarburg.

Bezienswaardigheden - b.v.

 • Natuurreservaat "Wawerner Bruch"

  Geologisch en biologisch zeer interessant natuurgebied (ca. 40 ha). Een lus die na de ijstijd dichtslibde omdat de Saar op zoek was naar een nieuwe route tussen Ockfen en Ayl-Biebelhausen. De organische bodems in de lagere delen, die verschillende stadia van veenvorming vertonen, zijn een zeldzaamheid in deze samenhangende grootte in het Trier-gebied. De zure humus leidt tot de typische geelrode kleuring van het oppervlaktewater. Het binnenste moerasgebied wordt begrensd door een strook overblijfselen van drijvende bodemafzettingen uit de ijstijd. Het landschap wordt gekenmerkt door de meerlaagse vegetatielagen (kruiden/gras-riet-houtachtige groepen) met tal van kleine waterpartijen. De Wawerner Bruch is een ideale broed- en verblijfplaats voor vogels, amfibieën en klein wild.

 • Synagoge Wawern

  In Wawern bestond van oudsher een sterke joodse gemeenschap, waarvan het begin mogelijk terug te voeren is op de in 1723 door keurvorst Franz Georg von Schönborn verleende verblijfsvergunning, die beperkt bleef tot 165 gezinnen in de Kurstaat. Al voor het midden van de 19e eeuw werd er een aparte synagogegemeenschap gesticht, die in 1933 nog 45 leden telde en in 1940 werd weggevaagd. De synagoge, gebouwd in 1839, is ontworpen als een tweeassig hallengebouw. Het werd op 30 november 1938 afgebroken, later voor een ander doel gebruikt en was toen jarenlang een ruïne. Het werd in 1993 voorbeeldig gerestaureerd en doet nu dienst als cultureel centrum. De synagoge is alleen open voor evenementen. U kunt echter door verschillende ramen naar binnen kijken.

 • Wawer geschiedenispad

  De bewogen geschiedenis van het dorp Wawern wordt geïllustreerd op een wandelroute van 4,8 km met 25 planken.

 • aanvullend

  Hirschkornhaus, wijnmakerij "Unterm Herrenberg", districtswaterleiding, ronde rots, stenen beeldhouwwerk "Meteor"


Heraldiek (Heraldiek)

In zilver, een rode diagonale linker balk, bekroond met drie gouden bollen, bovenaan vergezeld van een rood puntig kruis, onderaan een groene wijnstok met een blad.

Tot het begin van de Franse Revolutie behoorde Wawern tot het Keurvorstendom Trier, Bureau Saarburg, wijkzorg. De schildkleuren rood en wit moeten dit aangeven, overeenkomend met het rode kieskruis in het zilveren schild.

De patroonheilige van de kerk is, bij de visitatie in 1743, St. Nicolaas. Zijn attribuut is drie gouden ballen. Ze zijn opgenomen als een verwijzing naar de kerk patroon.

De aanwezigheid van de kathedraal in Trier is betrokken bij de middelste jurisdictie in Wawern. Het kathedraalkapittel heeft de helft van de wijntienden. Deze verbinding met de kerk van Trier wordt weergegeven door het rode puntige kruis. De wijnstok met een blad is een indicatie van de werkgelegenheidsstructuur, die grotendeels bepaald wordt door de wijnbouw.


Openbare faciliteiten

Kleuterschool Sint Maarten

Wiltingen

Meer

Basisschool Sint Maarten

Wiltingen

Meer