Gemeente Tawern

Verbandsgemeinde Konz

taverne

taverne

De grootste lokale gemeenschap van de Konz-vereniging ligt in een vallei tussen de Saar en de Moezel, die open is naar het noordoosten, ongeveer 6 km van Konz. De historische ontwikkeling ervan wordt bepaald door de vorming van twee stadscentra, waarvan één Luxemburgs en de andere electoraal Trier. Tegenwoordig is de historische kern te herkennen aan een dichtere bebouwing, waarbij de stad zich rond 1900 in alle richtingen uitbreidde. Een vroegmodern verleden doet nog denken aan de straat "An derSpanish Corner", die vroeger in het Luxemburgse deel lag.

Een oude Romeinse weg die het dorp raakte en via Konz van Metz naar Trier leidde, heeft lang gesuggereerd dat Tawern al in de Romeinse tijd bewoond was. Een wegstation met rustplaatsen, de Tabernae, zou vóór de klim naar het Saargau-plateau hebben gelegen, dat volgens de bevindingen ook de plaats zijn naam gaf. In 1986/1987 werd op de Metzenberg een uitgebreid Romeins tempelcomplex ontdekt en opgegraven. Omdat delen van dit tempelgebied, dat nu vanuit Tawern goed bereikbaar is, zijn gereconstrueerd, wordt er in augustus om de twee jaar een groot tempelfeest gevierd in een gemodelleerde Romeinse sfeer. In het najaar van 1995 werden tijdens bouwwerkzaamheden in het gebied de resten van een Gallo-Romeinse nederzetting gevonden. De lokale gemeenschap van Tawern overweegt een passende presentatie van de vondsten, want deze Vicus Taberna spreekt tot de verbeelding van archeologen.

Ondanks het indrukwekkende Romeinse verleden werd Tawern voor het eerst genoemd in een document in het jaar 1000. Op de helling van het Albachtal, in westelijke richting, ligt het district Fellerich, dat door een gemeentelijke fusie in 1974 bij Tawern hoorde. De kleine wijk wordt gekenmerkt door landbouw en wijnbouw. De eerste gedocumenteerde vermelding als Velrecke was bekend in het jaar 1000. Een nederzetting van de plaats wordt vermoed voor de pre-Frankische periode. Net als het kleinere deel van Tawern behoorde ook Fellerich in de vroegmoderne tijd tot het hertogdom Luxemburg.

Bezienswaardigheden - b.v.

 • Romeinse wegnederzetting (vicus) in Tawern

  De vicus ligt onder de Metzenberg in de Mannebachvallei. Van 1994-1996 werden de plattegronden van in totaal negen gebouwen aan weerszijden van de Romeinse weg, die van de Middellandse Zee via Metz en Konz naar Trier liep, blootgelegd. De meest interessante vondst in de vicus is een smederij, die terug te voeren is op lagen tot 50 cm dik met een extreem hoog aandeel houtskool, minuscule ijzerdeeltjes en delen van gloeiende grond, evenals talrijke slakvondsten. Niet alleen konden de rij- en trekdieren daar worden geschoeid, maar ook de productie van ijzeren gereedschappen en uitrusting wordt bevestigd.

  In een paviljoen is een getrouwe maquette van de Romeinse straatnederzetting op schaal 1:75 opgesteld. Bovenal torent midden in het bos het grote, gereconstrueerde tempelcomplex Tawern uit.

 • Tempelcomplex Tawern

  Het grote, gereconstrueerde tempelcomplex troont midden in het bos boven de oude nederzetting Vicus Tabernae, de oorsprong van de stad Tawern. Hier op de Metzenberg, ongeveer 15 kilometer van Trier, konden reizigers op weg naar Trier hun eerste blik op de stad werpen. Maar bovenal hadden ze de gelegenheid om de goden te danken en hen gunstig te stemmen. Mercurius was de belangrijkste god van het tempeldistrict en verantwoordelijk voor handel, commercie en transport. Maar niet alleen reizigers kwamen hier, de tempels waren ook een plaats van aanbidding voor lokale pelgrims. Een poortgebouw leidde naar de wijk. Op het hoger gelegen terras zijn twee verschillende typen tempels herbouwd, een Gallo-Romeinse kooromgang en een kapel ernaast.

  Het tempelcomplex ligt aan wandelpad G11. Vanaf de bosparkeerplaats is het ongeveer 10 tot 15 minuten lopen.

 • aanvullend

  Toren van de oude parochiekerk, Mannebachtal met vijvers


Heraldiek (Heraldiek)

In 1981 kreeg Tawern een eigen wapen

Uit het goedkeuringsdocument van de districtsregering van Trier van 29 juni 1981:

Op grond van artikel 5 lid 1 van de Gemeentewet Rijnland-Palts van 14 december 1973 juncto artikel 2 van de Landsverordening ter uitvoering van de Gemeentewet Rijnland-Palts van 21 februari 1974 verlenen wij hierbij de gemeente Tawern, district Trier-Saarburg,
Toestemming om uw eigen wapen te gebruiken met de volgende wapenbeschrijving:

"Van rood naar zilver diagonaal naar links verdeeld door een golvende snede, daarboven een gouden sleutel diagonaal naar links gedraaid, met daarboven een kroon, onder een rode Romeinse kan."

Reden :
Tot het einde van de feodale periode was Tawern door de beek die door de stad stroomt verdeeld in een keurvorstelijk en een Luxemburgs deel. De golfsnede is daar een indicatie van.

Kerken en plaatselijke beschermheren zijn altijd Peter en Paul geweest. Het visitatierapport uit 1743 van het Perl-hoofdstuk vermeldt ook de "St. Margaret's Chapel, op enige afstand van het dorp gelegen, die dateert uit 1572" (de Lorenzi, I, p. 539). De sleutel staat voor de patroonheilige St. Peter en de kroon als symbool voor de belangrijke St. Margaretha-kapel.

De plaatsnaam Tawern gaat terug naar het Latijnse Taberna = rustplaats. Als verwijzing hiervoor is een Romeinse handelskruik bijgevoegd.


Openbare faciliteiten

Basisschool Taverne

in taverne

Lees verder

Kleuterschool St. Peter & Paul

in taverne

Lees verder

Civic Center Tawern

in taverne

Lees verder