leven in conc

Stad en gemeente Konz

Politieke Salon Konz - "Van wie is de dood?" op 14 mei

Politieke Salon Konz - "Van wie is de dood?" op 14 mei

De "Politieke Salon Konz" is een initiatief dat meer dan vijf jaar geleden werd gelanceerd door politiek geïnteresseerde Konz-burgers. Het motto van de Politieke Salon is: Democratie heeft politieke discussie nodig. In de Politische Salon Konz staat de discussie tussen de deelnemers centraal. Alle geïnteresseerden uit het gebied van de Konz Vereniging van Gemeenten zijn van harte uitgenodigd om hun standpunt in te brengen, een standpunt te vertegenwoordigen, ook als ze er nog onzeker over zijn, maar ook zonder bang te zijn om vragen te stellen waaraan misschien heeft niemand een antwoord. In die zin zijn op de Politieke Salon al een aantal explosieve en moeilijke onderwerpen aan de orde geweest.

Het volgende evenement zit erop Zondag 14 mei, 11.00 - 13.00 uur in de Konzer Doktor Bürgersaal, Wiltingerstraße 10-12 . Op deze dag behandelt de "Politische Salon Konz" een bijzonder gevoelig probleem, maar een dat voor veel mensen om verschillende redenen toch urgent is: Op 26 februari 2020 oordeelde het Federale Constitutionele Hof dat het op dat moment geldende wettelijke verbod op " commerciële hulp bij zelfdoding" (§217 StGB) ongrondwettelijk verklaard en ingetrokken. Sindsdien is er een brede, controversiële discussie gaande over de consequenties die hieruit moeten worden getrokken. De standpunten variëren van de eis voor een "recht op laatste redmiddel" en het afzien van een nieuwe versie van §217 tot drie verschillende wetsontwerpen met min of meer beperkende voorwaarden voor hulp bij zelfdoding.

De Politieke Salon heeft niet tot doel de morele voor- en nadelen van zelfmoord en euthanasie te bespreken. Het gaat veeleer om de uitwisseling over de achtergrond en de kern van het oordeel van het Federale Constitutionele Hof, evenals over actuele standpunten en wetsontwerpen. Als deskundige zal Benjamin Knops, rechter bij de sociale rechtbank, helpen.

Het project Politischer Salon Konz wordt ondersteund door de Stiftung Mitarbeit ( www.mitarbeit.de ) en via het partnerschap voor democratie in de gemeente Konz (www.demokratie-leben-konz.de), gefinancierd door het federale ministerie van Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd als onderdeel van het federale programma "Levende democratie!". Meer info op www.politikr-salon.de