leven in conc

Stad en gemeente Konz

Droogte op veel plaatsen zichtbaar in de VG Konz

Droogte zichtbaar op veel plaatsen in de VG Konz - Waar de administratie bomen water geeft en waarom kunstmatige irrigatie soms wordt achterwege gelaten

Conc, 8 augustus 2022

De droogte in de VG Konz houdt aan. Sommige bomen krijgen al geel blad, veel waterlichamen zijn slechts kleine stroompjes of staan helemaal droog, bijvoorbeeld de Grawelsbach in Wiltingen of de Fallweiher in Konz-Oberemmel. Ook deze week is er geen regen in zicht. De natuur wordt al gestrest door de bijzonder droge juli.

FOTO: De herfstvijver in Konz-Oberemmel droogde volledig op in augustus

De stad Konz laat de jonge bomen daarom wekenlang regelmatig water geven. Vooral zij hebben last van de droogte. Oudere bomen zijn doorgaans veerkrachtiger en worden daarom slechts in uitzonderlijke gevallen kunstmatig bewaterd. Daarnaast hebben oudere bomen een dieper wortelgestel, waardoor ze water uit de diepere bodemlagen kunnen halen.

Als oude bomen alleen oppervlakkig en op de stam worden bewaterd, bevordert dit de vorming van onvoorziene wortels, d.w.z. noodwortels in het gebied aan de oppervlakte. Dit kan op zijn beurt de bomen nog gevoeliger maken voor droogte.

Als je oude bomen nog water wilt geven, doe dit dan in het hele dakrandgebied van de kruin en ook met een grote hoeveelheid water (minimaal 150 tot 200 liter). Dit is de enige manier om diep te gaan en beschikbaar te zijn voor de wortels daar. Het waterverbruik hiervoor zou enorm zijn.

Aan drinkwater geen gebrek in onze regio. De Verbandsgemeindewerke Konz benadrukken dat de afgelopen weken, die grotendeels vrij van neerslag zijn geweest, niemand zich zorgen hoeft te maken over de drinkwatervoorziening. Toch is water een hulpbron die zorgvuldig en duurzaam moet worden gebruikt. Voor de administratie betekent dit alleen het water geven van de bijzonder gevoelige, jongere bomen die echt geholpen kunnen worden en die afhankelijk zijn van kunstmatige irrigatie.

Aangezien er in de toekomst in de zomer waarschijnlijk steeds meer hitte en droge perioden zullen zijn, zorgt het bestuur ervoor dat bij het planten van nieuwe bomen voor klimaataangepaste boomsoorten wordt gekozen. Zo werden vorig jaar bij de evangelische kerk in Konz-Karthaus een blauwe klokkenboom en twee Japanse patriciabomen geplant in de hoop dat ze de weersveranderingen van de komende decennia goed zullen doorstaan. Recentelijk werden in de stad Konz ook dienstboom-, amandel-, moerbei-, walnoot- en judasbomen, evenals iepen en hopbeuken geplant, omdat ook zij langere perioden zonder neerslag zouden moeten kunnen overleven.

Een andere plek in Konz waar de droogte zichtbaar is, is het nieuw aangelegde Maierspark. Het is momenteel nog gesloten voor publiek zodat het gras kan groeien zonder invloeden van buitenaf. Daar kan echter niets groeien zonder regen en wekenlang kunstmatige irrigatie op zulke grote oppervlakten is niet houdbaar. Het enige dat overblijft is wachten op langdurige buien, die goed kunnen worden opgenomen door de bodem en dus door de natuur.