leven in conc

Stad en gemeente Konz

Leessponsors gezocht voor scholen in Wiltingen

Scholen in Wiltingen hebben steun nodig van meer lezende peetouders

Voor het nieuwe schooljaar 22/23 wordt het werk van de leesmentoren hervat op de basisscholen in de gemeente Konz en op de Don Boscoschool. In een gezamenlijke bijeenkomst met alle schoolhoofden is de Konzer-Doktor-Bürgerstiftung gevraagd om hiervoor de voorwaarden te scheppen.

Voor de twee scholen in Wiltingen - de Sint Maarten basisschool en de Don Bosco school - zijn momenteel nog maar zeer weinig leessponsors beschikbaar, meer vrijwillige lees- en leersponsors zijn dringend nodig.

Voor Corona was de leesondersteuning van de vrijwillige leesmentoren een integraal onderdeel van het schoolleven in de gemeente Konz en werd zeer gewaardeerd door alle betrokkenen, ouders, leerkrachten, kinderen en leerkrachten.

Wil jij vanaf volgend schooljaar ook meehelpen om jongeren betere onderwijskansen en opleidingskansen te geven, doneer dan een uur per week van je tijd en ondersteun kinderen en jongeren bij het zinlezen en bij het nawerken van het vak er toe doen.

Pedagogische kennis is niet vereist, maar plezier, geduld en empathie in de omgang met kinderen. De leesmentoren werken nauw samen met de docenten en worden ondersteund in hun werk.

Iedereen die het werk van de Konzer-Doktor-Bürgerstiftung op de scholen in Wiltingen of op een andere basisschool wil steunen, wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen - hetzij per e-mail info@konzer-doktor-buergerstiftung.de of gebruik gewoon het bijbehorende registratieformulier op onze homepage onder het kopje "Deelnemen - lees-leer sponsoring".