Dahili raporlama ofisi

İhbar Koruma Yasasına (HinSchG) göre

HinSchG

Dahili raporlama ofisi

İhbar Koruma Yasasına (HinSchG) göre

2 Temmuz 2023 tarihli İhbar Koruma Yasası (HinSchG) uyarınca Belediye sektöründeki İhbar Koruma Yasası (LHinMeldG) anlamında iç raporlama ofislerine ilişkin eyalet yasası uyarınca, görev bilinciyle bir taneye sahibiz. iç raporlama ofisi döşenmiş.

Konz belediye idaresine bağlı olarak mesleki faaliyetleriyle bağlantılı olarak ihlaller hakkında bilgi sahibi olan kişiler, bunları aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla bildirebilirler:

Ancak yasal hükümlerin ihlaline ilişkin her rapor HinSchG kapsamına girmez. Koruma alanı Bölüm 2 HinSchG'de düzenlenmiştir. Kanunla ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz BURADA İnternette.

Bir harici federal raporlama ofisi Federal Adalet Bürosundan temin edilebilir ( www.bundesjustizamt.de ) mevcut.

Kişisel veriler raporlama prosedürünün bir parçası olarak işlenebilir. Bu verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, HinSchG'nin 10. Maddesi ile birlikte AB GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının c Bendidir.