klimaatbeschermingsinitiatief

omgeving

klimaatbeschermingsinitiatief

Klimaatbeschermingsinitiatief van de stad en VG Konz

Als onderdeel van een actueel klimaatbeschermingsinitiatief van de federale overheid moeten de broeikasgassen en de CO2-uitstoot tegen 2020 met 40% worden verminderd. Het doel van dit toekomstgerichte initiatief is om de uitstoot van vervuilende stoffen in Duitsland tot onder het niveau van 1990 te verminderen. Daarom lanceerde de federale overheid vanaf medio 2008 een financieringsprogramma voor de totstandkoming van gemeentelijke klimaatbeschermingsconcepten. Steden en gemeenten kunnen de subsidies gebruiken voor professionele externe dienstverleners die de begeleidende adviezen over de implementatie van klimaatbeschermingsmaatregelen in maatschappelijke en publieke instellingen effectief uitvoeren.

Dankzij de energie-efficiënte maatregelen die in 2012 en 2013 zijn doorgevoerd (op het gebied van verwarming en verlichting) in de gebouwen van de stad Konz, de Konz Vereniging van Gemeenten en de lokale gemeenschappen, is een CO2-besparing van ongeveer 210 ton per jaar bereikt ver is bereikt.

Meer informatie over het klimaatbeschermingsinitiatief is te vinden op internet onder: www.climateprotection.de 

Vervolgproject voor de implementatie van het deelconcept klimaatbescherming

Vereniging Konz heeft in samenwerking met al haar gemeenten een gedeeltelijk klimaatbeschermingsconcept laten opstellen voor in totaal 107 gebouwen met een totale bouwoppervlakte van ca. Dit concept was de basis voor de realisatie van structurele en gebruikersspecifieke maatregelen en tevens de basis voor de ontwikkeling van klimaatbeschermingsmanagement.

De structurele maatregelen zijn onderverdeeld in maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Het onderzoeksrapport had betrekking op elektriciteit, zoals verwarming, ventilatie en airconditioning. Maatregelen op korte en middellange termijn zijn grotendeels uitgevoerd in de jaren 2012 tot en met 2013 met een jaarlijkse reductie van de CO2-uitstoot van circa 191 ton. Voor de periode van 02/01/2012 tot 31/01/2014 werd een klimaatbeschermingsmanager aangesteld met steun van federale fondsen om ondersteuning en technische implementatie te bieden.

In verband met de succesvolle implementatie van essentiële maatregelen van het subconcept, werd het duidelijk dat aanvullende maatregelen ter aanvulling van het concept nuttig en efficiënt zouden zijn (bijvoorbeeld lichtregelingen, meterstanden op afstand bij energieregeling). Verder moesten de overige maatregelen uit het deelconcept worden uitgevoerd waarvoor tot nu toe geen budget beschikbaar kon worden gesteld.

De vervolgmaatregel werd uitgevoerd in de periode van 1 juni 2014 tot 31 mei 2015 met hernieuwde financiering uit federale fondsen van het klimaatbeschermingsinitiatief.

Na implementatie zal de CO2-besparing circa 100 ton per jaar bedragen.