Huidige procedures

Live bouwen

Tawern, ontwikkelingsplan "In den 14 Brühlmorgen - 4e amendement"

Participatie van het publiek volgens § 3 (2) BauGB

TAWERN, ONTWIKKELINGSPLAN "IN DEN 14 BRÜHLMORGEN" - 4E WIJZIGING

Voorbereiding van de 4e wijziging van het ontwikkelingsplan voor de OG Tawern, deelgebied "In den 14 Brühlmorgen" (project Wohnpark Bachstraße) in een vereenvoudigde procedure in overeenstemming met artikel 13a van het Bouwbesluit - Aankondiging van het voorbereidingsbesluit en publiek deelname in overeenstemming met artikel 3 (2) van het Bouwbesluit

De lokale gemeenschap van Tawern stelde in 1971 het ontwikkelingsplan "In den 14 Brühlmorgen" op, in 1983 was er een 1e wijziging, in 1994 een 2e wijziging voor delen van het plan, in 2021 een 3e wijziging voor een project in het gebied Bachstraße met 28 wooneenheden en één huisartsenpraktijk, die als statuut is aangenomen.

Dit plan wordt nu iets aangepast, het basisconcept blijft hetzelfde. Concreet worden de bouwramen aangepast zodat grotere balkons en terrassen zijn toegestaan. De 4e wijziging leidt niet tot significante wijzigingen in de planningsprincipes. De bepalingen blijven ongewijzigd.

Het geldigheidsgebied beslaat ook een oppervlakte van ca. 5.200 vierkante meter en blijkt uit de bijgevoegde documenten. De gemeenteraad besprak de wijzigingen in de planning die op 21 december 2021 al waren vastgesteld en besloot de planning te wijzigen en de betrokkenheid van de autoriteiten openbaar te maken en uit te voeren. Publieksparticipatie vindt plaats van

17 januari 2022 tot 17 februari 2022

uitgevoerd in de vorm van een uitstalling bij de gemeenteadministratie (§ 3 lid 2 BauGB) (zie bijlage voor aankondiging).

De voorbereiding van het ontwikkelingsplan vindt plaats in overeenstemming met § 13a BauGB. De Plan Assurance Act, PlanSiG, van 20 mei 2020 is van toepassing (Federal Law Gazette 2020, Part I, No. 24, p. 1041, Bonn, 28 mei 2020).

Wij raden u aan om telefonisch een afspraak te maken op tel. 06501/83-181 of 180, contact op te nemen met de heer Queins of namens mevrouw Reichert, ook buiten de reguliere kantooruren. Tegelijkertijd zullen de relevante documenten en dit bericht ook worden gepubliceerd op: www.konz.eu/participatie online gezet.

De volgende documenten zijn beschikbaar in het proces, sommige met milieureferentie: 

merk op : Adviezen die niet tijdig zijn ingediend, kunnen bij de besluitvorming over het ontwikkelingsplan buiten beschouwing worden gelaten. Een verzoek op grond van artikel 47 van het Wetboek van administratieve rechtbanken is niet-ontvankelijk als het alleen bezwaren opwerpt die de verzoeker niet heeft ingediend of laat in de interpretatie heeft ingediend, maar had kunnen worden ingediend.