Huidige procedures

Live bouwen

OG Wasserliesch, gebied “Tussen de dorpen”.

OG Wasserliesch, gebied “Tussen de dorpen”.

3. Wijziging van het ontwikkelingsplan van de lokale gemeenschap van Wasserliesch, deelgebied “Tussen de dorpen”,

in overeenstemming met artikel 2, lid 1, zin 2, BauGB en inspraak van het publiek in overeenstemming met artikel 3, lid 1, van het bouwbesluit

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 31 januari 2023 heeft de lokale gemeenschap van Wasserliesch besloten een derde wijziging aan te brengen in het ontwikkelingsplan “Tussen de Dorpen”. Ruimtelijk heeft dit alleen betrekking op de noordwestelijke 2e bouwfase; voor de 1e bouwfase (Seegarten-gebied), die al is uitgevoerd, zijn geen wijzigingen gepland. Dit besluit wordt hierbij openbaar gemaakt. Het oorspronkelijke plan “Tussen de Dorpen” werd in 2002 vastgesteld, de eerste wijziging (volledige herplanning) vond plaats in 2004. Bij een tweede wijziging werd voor planningsdoeleinden een paviljoen voor een geldautomaat voorbereid. Daarom is de derde wijziging in het ontwikkelingsplan nu in behandeling. Het doel van het derde amendement is om aan de grote vraag naar woningbouwgrond te voldoen, de ontwikkeling economischer te maken (het aandeel van bebouwing en afdichting te verminderen) en de planning aan te passen aan de huidige eisen op het gebied van stedelijke ontwikkeling.

Op 14 november 2023 besloot de Wasserliesch-bouwcommissie om het huidige concept vroegtijdige publieksparticipatie en autoriteitsparticipatie te geven. Het toepassingsgebied vindt u in de bijlage. Het heeft alleen betrekking op de 2e bouwfase. Publieksparticipatie zal plaatsvinden vanaf

21 november 2023 tot 5 december 2023

In verkorte vorm. Planningsdocumenten (plantekening, verantwoording, tekstuele bepalingen) zijn tijdens de algemene kantooruren verkrijgbaar bij het gemeentebestuur van Konz, Am Markt 11, 54329 Konz, administratiegebouw II, kamer 76. Burgers hebben de mogelijkheid kennis te nemen van de voorgestelde planning en hierop schriftelijk of in notulen commentaar te leveren. Algemene servicetijden zijn: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Maak dan telefonisch een afspraak via 06501/83-181, neem contact op met de heer Queins of mevrouw Greene 83-188. Afspraken kunnen gemaakt worden voor periodes die afwijken van de algemene openingstijden.

De documenten worden ook op deze pagina gepubliceerd:

Retouren zijn onder participatie@konz.de mogelijk.