Huidige procedures

Live bouwen

Ontwikkelingsplan - Stad Konz - Domeinweggedeelte

Ontwikkelingsplan voor de stad Konz, "Domeinstraat"

Ontwikkelingsplan van de stad Konz, deelgebied "Domeinstraat" - Aankondiging van de vernieuwde openbare vertoning volgens § 4a lid 3 BauGB

In de vergadering van de gemeenteraad op 28 februari 2023 heeft de stad Konz besloten tot de hernieuwde openbare weergave van het ontwikkelingsplan "Domeinstraat" in overeenstemming met artikel 4a, paragraaf 3 van het Bouwbesluit.

Het doel van het ontwikkelingsplan is om de bestaande bebouwing te behouden en de stedenbouwkundige kansen te verduidelijken en te borgen. Het gebied Domeinstraat wordt momenteel beoordeeld als buitengebied. Het plangebied ligt aan de domeinweg, die aftakt van de K134. De voorbereiding van het ontwikkelingsplan vindt plaats in de versnelde procedure volgens § 13b BauGB.

volgens § 13 lid 3 BauGB, de milieubeoordeling volgens § 2 lid 4, het milieurapport volgens § 2a en de verklaring volgens § 3 lid § 6a lid 1 en § 10a lid 1 apart; § 4c BauGB is niet van toepassing.

De hernieuwde publieke invulling van het ontwikkelingsplan vindt plaats in de periode vanaf

04/11/2023 tot 05/12/2023

bij het gemeentebestuur van Konz. Het geïnteresseerde publiek heeft de mogelijkheid om opmerkingen te maken over de voorgenomen planning en om suggesties te doen. Parallel aan de hernieuwde inspraak worden overheden en andere openbare lichamen weer betrokken conform artikel 4a, derde lid van het Bouwbesluit.

Het ontwerp van het ontwikkelingsplan "Domeinstraat" ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentebestuur van Konz, Am Markt 11, 54329 Konz, administratiegebouw II, 1e verdieping, kamer 81/gang. De algemene openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Afspraken kunnen ook telefonisch worden gemaakt, neem contact op met mevrouw Reichert op 06501-83-180 of, in het geval van vervanging, met de heer Queins op 06501-83-181.

Tegelijkertijd zijn alle documenten ook beschikbaar om te downloaden op deze pagina:

Verklaringen kunnen tijdens de periode schriftelijk of for the record worden ingediend. Verklaringen die niet tijdig worden ingediend, kunnen bij het nemen van het besluit over het ontwikkelingsplan buiten beschouwing worden gelaten.