Huidige procedures

Live bouwen

Opstellen van een ontwikkelingsplan voor de lokale gemeenschap van Nittel, deelgebied "Auf dem Kalkofen"

Publieke aankondiging

Opstelling van een ontwikkelingsplan voor de lokale gemeente Nittel, deelgebied "Auf dem Kalkofen" in een vereenvoudigde procedure in overeenstemming met § 13 a BauGB - inspraak van het publiek in overeenstemming met § 3 (2) BauGB

Op 2 december 2021 heeft de gemeente Nittel besloten om het ontwikkelingsplan voor het deelgebied “Auf dem Kalkofen” op te stellen. Dit wordt hierbij openbaar gemaakt. Het is de bedoeling om een wijnmakerij te plannen met een wijnpers, botteling en verkoop en 4 wooneenheden. Het is een particulier project. Het geldigheidsgebied beslaat een oppervlakte van ca. 8.500 vierkante meter en is te zien op de bijgevoegde plattegrond. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 5 juli 2022 is het plan goedgekeurd en is besloten het plan openbaar te maken. Publieksparticipatie vindt plaats van

01 september 2022 tot 30 september 2022

uitgevoerd in de vorm van een uitbetaling bij het gemeentebestuur van Konz (§ 3 lid 2 BauGB). Het geïnteresseerde publiek heeft de mogelijkheid om opmerkingen te maken over de voorgenomen planning en om suggesties te doen. Tegelijkertijd zijn de autoriteiten (openbare lichamen) betrokken bij de procedure volgens § 4 (2) BauGB. De plaats van interpretatie is het gemeentebestuur van Konz, Am Markt 11, 54329 Konz, in het entreegebied van het stadhuis (hoofdgebouw op de begane grond). Als u zich telefonisch of op het hoofdkantoor aanmeldt, zal een medewerker van de bouwautoriteit u persoonlijk informeren. Suggesties kunnen schriftelijk of for the record worden gedaan. De algemene openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Wij raden aan om telefonisch een afspraak te maken op tel. 06501/83-181 of 180, contact op te nemen met de heer Queins of namens mevrouw Reichert, ook buiten de reguliere kantooruren. Tegelijkertijd zullen de bijbehorende documenten en deze aankondiging ook online op deze website worden geplaatst.

De volgende documenten zijn beschikbaar in het proces, sommige met milieureferentie:

Milieurapport en milieubeoordeling zijn niet vereist in de vereenvoudigde procedure volgens § 13 a BauGB. De samenvattende verklaring kan worden weggelaten. In de motivering en in het technische artikel worden milieuzorgen gepresenteerd met betrekking tot de volgende aspecten: bodem, waterhuishouding, klimaat en lucht, dieren, planten en biotopen, landschap en recreatie, en mensen.

merk op : Adviezen die niet tijdig zijn ingediend, kunnen bij de besluitvorming over het ontwikkelingsplan buiten beschouwing worden gelaten. Een verzoek op grond van artikel 47 van het Wetboek van administratieve rechtbanken is niet-ontvankelijk als het alleen bezwaren opwerpt die de verzoeker niet heeft ingediend of laat in de interpretatie heeft ingediend, maar had kunnen worden ingediend.

Gemeente Nittel, 22 augustus 2022

Ondertekend:

Peter Hein

lokale burgemeester