Canlı oluştur

Verbandsgemeinde Konz

inşaat denetimi

inşaat denetimi

Yapı denetleme kurumu, yapıların yapım, tadilat, bakım, kullanım, kullanım değişikliği ve yıkımlarında kamu yapı yasasına uygunluğunu izlemek zorundadır. Bunun için gerekli önlemleri almalıdır. Ayrıca u.a. Yapı denetiminin aşağıdaki görevleri kanunla düzenlenir:

  • Yapı ruhsatı verilmesine karar
  • İnşaat ruhsatının verilmesi
  • Yapı denetimi çerçevesinde baskıcı önlemler (ör. kullanma yasağı, kaldırma emri)
  • İnşaat takyidatları sicilinin yönetimi

Yapı denetim hizmetleri

Hizmet bulunamadı.