inşaat denetimi

Yönetim ve Politika

inşaat denetimi

inşaat denetimi

Konz belediye yönetiminin alt yapı denetim makamı, bina başvurularının işlenmesinden ve bina ön araştırmalarından sorumludur. İlgili projelerin kabul edilebilirliğini inceler ve uygun onayları ve bildirimleri verir. İnşaat faaliyetlerini kontrol eder ve izler. Yapıların yasa dışı veya yürürlükteki imar yasasına aykırı olarak inşa edilmesi durumunda, koşulların yasaya uygun olarak eski haline getirilmesini sağlar.

Alt Bina Kontrol Makamı, komşulardan gelen şikayetler için irtibat noktasıdır ve gerekli kontrolleri yapar. Diğer makam ve departmanlardan kanunla ilgili onayların oluşturulmasına ilişkin açıklamalar hazırlar.


Hizmetler

Hizmet bulunamadı.