Onsdorf Belediyesi

Verbandsgemeinde Konz

Yerel kanun ve tüzükler

YEREL TOPLULUK ONSDORF TÜZÜĞÜ