ekonomi

Verbandsgemeinde Konz

Konz Şehir Pazarlama

KONZ ŞEHİR PAZARLAMA

Dernek "Konz Stadt Pazarlama e.V." bir alışveriş yeri olarak Konz şehrinin çekiciliğini ve çekiciliğini teşvik etme görevine sahiptir. Konz şehri için bir alışveriş ve ticaret yeri olarak bir imaj konsepti geliştirmeli ve güncellemeli ve uygun önlemlerle uygulamayı desteklemelidir. Aynı zamanda ortak reklam önlemleri, kampanyalar ve halkla ilişkiler çalışmaları yoluyla Konz kentinin bir alışveriş ve ticaret yeri olarak algılanmasının sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amacı gerçekleştirmek için dernek, mali imkanların yeterli olması koşuluyla bir reklam ajansı kullanabilir; her yıl bir medya planı veya eylem planı hazırlamak zorunda olan. Ekonomik bir işletme faaliyeti amaçlanmamıştır. Kâr amaçlanmamıştır. Herhangi bir kazanç sadece yasal amaçlar için kullanılabilir.

Dernek hakkında daha fazla bilgi web sitelerinde bulunabilir: