yoğun yaşam

Engellilerin çıkarlarının temsilcisi

Engellilerin çıkarlarının temsilcisi

Engellilerin çıkarlarının temsilcisi

Özürlüler için fahri temsilcinin görevleri, öncelikli olarak, profesyonel entegrasyon sorunları, ağır özürlüler yasası, çocukların normal okullara ve gündüz bakım merkezlerine entegrasyonu, gerekli uyarlama konularında yardım veya tavsiye arayanlara danışmanlık ve destek sağlamaktır. engelliler için yaşam alanlarının yanı sıra sosyal yardım hukuku soruları. Bu nedenle, aynı zamanda sorumlu makamlar için bir rehberdir.

Görevleri arasında, engellilerin özel ihtiyaçlarının algılanması konusunda konseylere ve yönetime tavsiyelerde bulunmak da yer almaktadır. Bu aynı zamanda, diğer kuruluşların engellilerin yararına olan projelerini desteklemeyi, başvuruların yapılmasında yardım ve desteği, yetkililer, dernekler, kurumlar ve kendi kendine yardım grupları ile temasları düzenlemeyi de içerir.

§ 18 Paragraf 2 GemO RP'ye göre, Engelli Memurunun işi fahri bir pozisyondur. Engelli Memuru belediye meclisi tarafından beş yıllık bir süre için seçilir.

Daha fazla bilgi aşağıdaki web sitelerinde bulunabilir: