Proje ile ilgili kalkınma planları

Mekansal düzen ve mekansal planlama

Proje ile ilgili kalkınma planları

PROJE GELİŞTİRME PLANLARI

en proje ile ilgili kalkınma planı §12 BauGB'ye göre geliştirme planının özel bir şeklidir. Bu, önceden kesin olarak belirlenmiş bir proje, bir proje geliştiricisi tarafından uygulanacaksa geçerlidir. Proje ve imar planı, proje geliştiricisi ile belediye arasında yapı yönetmeliğine göre koordine edilir.

Proje ve geliştirme planı, projeyle ilgili geliştirme planının (VBP) bir parçası haline gelir. Projenin uygulanması, proje geliştiricisinin planlanan projeleri ve imar önlemlerini belirli bir süre içinde yürütmeyi ve planlama ve geliştirme maliyetlerinin tamamını veya bir kısmını üstlenmeyi taahhüt ettiği bir kentsel imar sözleşmesinde (uygulama sözleşmesi) kararlaştırılır. . Sözleşme, en geç esas sözleşmenin kabul edildiği tarihte mevcut olmalıdır.

Konz şehrinin ve yerel toplulukların aşağıdaki "proje ile ilgili kalkınma planlarında"