pazarlama

Konz Şehir Pazarlama e.V.


Burası yaşadığım yer - alışveriş yaptığım yer burası!

Birlik "Konz Şehir Pazarlama eV" bir alışveriş yeri olarak Konz şehrinin çekiciliğini ve çekiciliğini teşvik etme görevine sahiptir. Konz şehri için bir alışveriş ve ticaret yeri olarak bir imaj konsepti geliştirmeli ve güncellemeli ve uygun önlemlerle uygulamayı desteklemelidir. Aynı zamanda, ortak reklam önlemleri, kampanyalar ve halkla ilişkiler çalışmaları yoluyla Konz kentinin bir alışveriş ve ticaret yeri olarak algılanmasının sürdürülebilir şekilde iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu amacı gerçekleştirmek için dernek, mali imkanların yeterli olması koşuluyla bir reklam ajansı kullanabilir; her yıl bir medya planı veya eylem planı hazırlamak zorunda olan. Ekonomik bir işletme faaliyeti amaçlanmamıştır. Kâr amaçlanmamıştır. Herhangi bir kazanç sadece yasal amaçlar için kullanılabilir.


Konz Şehir Pazarlama e.V.

Wiltinger Caddesi 26-30

54329 konsantrasyon

+49 6501 960 40 69