leven in conc

Vertegenwoordiger voor de belangen van gehandicapten

Vertegenwoordiger voor de belangen van gehandicapten

Vertegenwoordiger voor de belangen van gehandicapten

De taken van de erevertegenwoordiger voor gehandicapten omvatten in de eerste plaats het adviseren en ondersteunen van hulpvragers of adviesvragers op het gebied van professionele integratie, op het gebied van het ernstig gehandicaptenrecht, de integratie van kinderen in reguliere scholen en kinderdagverblijven, de noodzakelijke aanpassing van woonruimte voor gehandicapten en vraagstukken op het gebied van sociale uitkeringen. Het is dus ook een leidraad voor de verantwoordelijke instanties.

Zijn taken omvatten ook het adviseren van de raden en het bestuur over de perceptie van de speciale behoeften van mensen met een handicap. Hieronder valt ook het ondersteunen van projecten van andere organisaties in het belang van mensen met een handicap, hulp en ondersteuning bij het indienen van aanvragen, het regelen van contacten met overheden, verenigingen, instellingen en zelfhulpgroepen.

Volgens § 18 lid 2 GemO RP is het werk van de Disability Officer een erefunctie. De Ambtenaar Gehandicapten wordt gekozen door de gemeenteraad voor een periode van vijf jaar.

Meer informatie is te vinden op de volgende websites: