leven in conc

Medewerker Gelijke Kansen

Medewerker Gelijke Kansen

Medewerker Gelijke Kansen

Zeker in het licht van de huidige discussie over gezinsbeleid en demografische verandering, evenals quotaregelingen in de economie, speelt de implementatie van gelijke kansen tussen de seksen een prominente rol.

Zelfs vandaag de dag worden vrouwen nog steeds benadeeld op veel gebieden, ondanks juridische gelijkheid. Ze krijgen bijvoorbeeld vaak een lager salaris dan mannen met dezelfde opleiding. Vrouwen zijn zeldzaam in leidinggevende posities en ondervertegenwoordigd in politieke besluitvormingsorganen. Het is een enorme uitdaging om professionele carrière en gezinswerk te combineren.

De Medewerker Gelijke Kansen heeft tot taak feitelijke achterstanden te voorkomen en te compenseren en zet zich in het kader van haar gemeentelijke verantwoordelijkheid in om discriminatie van vrouwen terug te dringen en uitvoering te geven aan de grondwettelijke eis van gelijke rechten voor vrouwen en mannen. De Equal Opportunities Officer is verantwoordelijk voor alle gender- en vrouwengerelateerde kwesties.

Zij biedt individuele spreekuren over het thema "gelijkheid" voor burgers die advies en hulp zoeken!

voor een Afspraak Gelieve ons te contacteren E-mail met haar op.