Live bouwen

sociale stad

Sociale stad - Konz-Karthaus

Sociale stad - Konz Karthaus

"Alliantie voor sociale stedelijke ontwikkeling in Rijnland-Palts"

De stad Konz trad in 2013 toe tot de "Alliantie voor sociale stadsontwikkeling in Rijnland-Palts". Sinds 1999 ondersteunt de federale regering de stabilisatie en opwaardering van stedelijke, economisch en sociaal achtergestelde en structureel zwakke delen van steden en districten met het programma "Sociale Stad" voor de bevordering van de stadsontwikkeling.

Meer algemene informatie over de Sociale Stad vind je op de volgende website:

Een nieuw project voor Konz-Karthaus - Social City

Sinds 2011 werkt de administratie aan het project Social City Konz-Karthaus.

Na in de zomer van 2012 een districtsmanagement met Mr Dominik Schnith opgericht als rayonmanager, heeft het project sinds oktober 2012 ook een eigen website. De heer Schnith is te bereiken op 06501-9458252 op Karthäuserstraße 64.

Actuele informatie over lopende projecten, evenementen en de openingstijden van het stadsdeelkantoor is te vinden op het web op www.zuhausinkarthaus.de

Daar vindt u ook de eerder gepubliceerde wijkkranten downloaden.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

In 2010 heeft de stad Konz een aanvraag ingediend voor opname in het federale en staatsprogramma "Social City".

Dit programma kan worden ingezet in delen van de stad/wijken met bijzondere ontwikkelingsbehoeften om stabilisatie- en opwaarderingsmaatregelen uit te voeren. De aanpak van het programma Sociale Stad is zeer breed en inhoudelijk integrerend. Het programma vindt zijn wettelijke basis in het Bouwbesluit (§ 171e) - "bijzondere stedenbouwkundige wet"

De maatregelen kunnen betrekking hebben op structurele, stedenbouwkundige gebieden en de leefomgeving, op de arbeidsmarkt, de integratie van migranten, het gebied van jongeren of ouderen, het netwerken van bestaand aanbod, gezondheid en nog veel meer. Dit maakt het mogelijk om doelgericht te werken afhankelijk van de probleemsituatie in de betreffende wijk.

Om een snelle instap in het programma te bewerkstelligen heeft de gemeenteraad op 25 januari 2011 een besluit genomen over de voorlopige afbakening van het gebied en het starten van voorbereidende onderzoeken en het integrale handelings- en ontwikkelconcept.

Op 1 maart 2011 werd de opdracht gegeven aan het Office for City Consulting Dr. Fries, Ostfildern, zodat het conceptuele werk op korte termijn kon worden gestart. De stad Konz heeft een stuurgroep opgericht om het proces te begeleiden en te sturen. De betrokkenheid en informatie van burgers is van groot belang. Zo werd Dominik Schnith gevestigd als wijkbeheerder in de wijk als vast aanspreekpunt voor de burgers en bestaande instellingen.

Van april tot en met november 2011 zijn de voorbereidende onderzoeken (VU) waarop de Geïntegreerd ontwikkelingsconcept (IEK) uitgevoerd en vormt de basis voor de maatregelen die vandaag in Konz-Karthaus worden uitgevoerd.

In juli 2015 beleefde het IEK een primeur gedeeltelijke update , die de gemeenteraad in augustus 2015 goedkeurde. Deze actualisatie was nodig om het concept aan te passen aan de ontwikkelingen in het programmagebied die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

Het actieprogramma van het integrale ontwikkelingsconcept wordt jaarlijks herzien en er wordt een aanvraag ingediend bij het rijk voor financiering. Jaarlijks worden er zo'n 5-10 nieuwe projecten opgestart.

Financieringsbericht

Het Social City-programma wordt gefinancierd door de federale en deelstaatregeringen met 75% van de kosten.

1
waar