Projectgerelateerde ontwikkelingsplannen

Ruimtelijke orde & ruimtelijke ordening

Projectgerelateerde ontwikkelingsplannen

PROJECTONTWIKKELINGSPLANNEN

de projectgerelateerd ontwikkelingsplan is een speciale vorm van het ontwikkelingsplan volgens §12 BauGB. Dit is van toepassing wanneer een reeds nauwkeurig omschreven project door een projectontwikkelaar wordt uitgevoerd. Op basis van het bouwbesluit wordt het project- en ontwikkelingsplan afgestemd tussen de projectontwikkelaar en de gemeente.

Het project- en ontwikkelplan wordt onderdeel van het projectgerelateerd ontwikkelplan (VBP). De uitvoering van het project wordt overeengekomen in een stedenbouwkundig contract (uitvoeringscontract), waarmee de projectontwikkelaar zich ertoe verbindt de geplande projecten en ontwikkelingsmaatregelen binnen een bepaalde termijn uit te voeren en de plan- en ontwikkelingskosten geheel of gedeeltelijk op zich te nemen . Het contract moet uiterlijk beschikbaar zijn bij de statuten.

In de volgende "projectgerelateerde ontwikkelingsplannen" van de stad Konz en de lokale gemeenschappen