Huidige procedures

Live bouwen

Bedrijventerrein "Multiinger Heights"

Openbare aankondiging van de SGD Noord

Openbare aankondiging van de directie Structuur en goedkeuring Noord in Koblenz volgens § 15 lid 3 Ruimtelijke ordeningswet (ROG) i. In samenhang met artikel 17, lid 7, van de wet op de ruimtelijke ordening (LPlG)

De gemeente Schweich heeft de structuur- en goedkeuringsdirectoraat Noord - bovenste deelstaatplanningsautoriteit - de implementatie van een ruimtelijke ordeningsprocedure volgens § 15 ROG i. V. m. § 17 LPlG voor de voorgenomen 17e wijziging van hun bestemmingsplan voor de presentatie van een commercieel gebouwgebied met als doel de ontwikkeling van een intergemeentelijk industrieel en commercieel terrein (bedrijventerrein Mehringerhöhe). Het wijzigingsgebied dat onderwerp van de procedure is, bevindt zich in de gemeente Mehring in het zuidelijke deel van het gebied van de vereniging van gemeenten ten westen van de BAB A 1.

De ruimtelijk significante effecten van deze planning moeten in een ruimtelijke planningsprocedure worden onderzocht vanuit een bovenlokaal oogpunt. Met name wordt gecontroleerd of het project voldoet aan de eisen van de ruimtelijke ordening en de afstemming met andere ruimtelijk belangrijke plannen.

Meer informatie over de aard en omvang van het project is te vinden in de processtukken.

Deze worden minimaal een maand op internet gepubliceerd, zodat het publiek kan deelnemen.

De processtukken kunnen op termijn van 14-03-2022 tot 22-04-2022 is te zien op de volgende websites:

Als aanvullend informatieaanbod voor publicatie op internet kunnen de documenten per post worden verzonden (§ 15 lid 3 zin 6 ROG). Als u wilt profiteren van dit aanvullende informatieaanbod, b.v. B. wegens beperkte netwerktoegang zijn de volgende contacten beschikbaar bij het gemeentebestuur van Konz:

Verbandsgemeindeverwaltung Konz
Op de markt 11
54329 Konz, de heer Alexander Queins, telefoon: 06501/83-181, e-mail: Alexander.Queins@konz.de

Verklaringen kunnen tot 9 mei 2022 elektronisch worden ingediend bij alle betrokken instanties, het gemeentebestuur van Konz en de SGD Nord (e-mail: Landesplanung@sgdnord.rlp.de). De opmerkingen kunnen ook schriftelijk worden gestuurd naar de

  • stadsbestuur Trier,
  • Bovenstaande Vereniging van gemeentebesturen en aan:
  • Structuur en goedkeuring Directoraat Noord, Upper State Planning Authority, Stresemannstraße 3-5, 56068 Koblenz

Bij het indienen van een opgave verwerken de procesvoerende instanties de gegevens op grond van artikel 15 ROG. Hierbij hoort ook het doorgeven van de verklaringen aan de gespecialiseerde instanties en de aanvrager. Om deze reden worden de bijgevoegde gegevensbeschermingsverklaringen met informatie in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) samen met de processtukken ook op internet beschikbaar gesteld (zie bijlage bij gegevensbescherming, zie www.konz.eu/participatie ).

Het resultaat van de gewestelijke planningsprocedure wordt openbaar gemaakt.