Huidige procedures

Live bouwen

Ontwikkelingsplan "Berendsborn" - vroegtijdige publieksparticipatie

Ontwikkelingsplan "Berendsborn"

 Aankondiging van vroegtijdige inspraak in overeenstemming met artikel 3, lid 1, van het bouwbesluit

In de gemeenteraadsvergadering van 15 mei 2018 heeft de gemeente Konz besloten tot het opstellen van het ontwikkelingsplan "Berendsborn" conform artikel 2 lid 1 van het Bouwbesluit. Het doel van het ontwikkelingsplan is de overplanning van het bestaande "Berendsborn"-gebied. Hiertoe zal een nieuw inrichtingsplan worden opgesteld, waarbij de belangen van de voorheen geldende planning in overeenstemming worden gebracht met de feitelijk bestaande voorwaarden. De afzonderlijke bestaande ontwikkelplannen worden in deze cursus gecombineerd, zodat een uniforme basis beschikbaar is voor de beoordeling van de zorgen en andere mogelijke maatregelen in het gebied. De bestaande ontwikkelplannen zullen ineffectief worden wanneer het nieuwe plan in werking treedt.

De vroege inspraak voor het ontwikkelingsplan vindt plaats in de periode van

14/03/2022 tot 14/04/2022

in de vorm van een uitstalling bij het gemeentebestuur. Het geïnteresseerde publiek krijgt de kans om te reageren op de geplande plannen en om suggesties te doen. Door uw verklaring in te dienen, geeft u toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens.

Het ontwerp van het ontwikkelingsplan "Berendsborn" ligt voor iedereen ter inzage in het hoofdkantoor van het gemeentehuis van het gemeentebestuur van Konz, Am Markt 11, 54329 Konz, administratiegebouw I. De algemene openingstijden zijn: maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Afspraken kunnen ook telefonisch gemaakt worden, neem contact op met mevrouw Reichert 83-180 of, in geval van vervanging, met de heer Queins 83-181. De documenten zijn ook hier beschikbaar (op de homepage van het Verbandsgemeinde Konz, onder www.konz.eu -> "Bauen & Wohnen" onder het kopje "Huidige procedures") kunnen online worden bekeken.

Verklaringen kunnen tijdens de periode schriftelijk of for the record worden ingediend. Verklaringen die niet tijdig worden ingediend, kunnen bij het nemen van het besluit over het ontwikkelingsplan buiten beschouwing worden gelaten.


Downloads