marketing

Konz City Marketing e.V.


Dit is waar ik woon - dit is waar ik winkel!

De vakbond "Konz City Marketing eV" heeft tot taak de aantrekkelijkheid en aantrekkelijkheid van de stad Konz als winkellocatie te promoten. Hij moet een imagoconcept voor de stad Konz als winkel- en handelslocatie ontwikkelen en actualiseren en de uitvoering ondersteunen met passende maatregelen. Het is ook bedoeld om de publieke perceptie van de stad Konz als winkel- en handelslocatie duurzaam te verbeteren door middel van gezamenlijke reclamemaatregelen, campagnes en public relations.

Om dit doel na te streven kan de vereniging gebruik maken van een reclamebureau, mits de financiële middelen toereikend zijn; die jaarlijks een mediaplan of actieplan moet opstellen. Een economische bedrijfsvoering is niet bedoeld. Er is geen winst bedoeld. Eventuele winsten mogen alleen worden gebruikt voor wettelijke doeleinden.


Konz City Marketing e.V.

Wiltinger Strae 26-30

54329 conc

+49 6501 960 40 69